reading – healing

reading

In de reading kijk ik naar jou in je energie landschap, dit laat zich zien in beelden, vormen, geluiden, kleuren. Wat in het hier en nu van belang is komt naar voren, ik beschrijf aan jou wat ik waarneem.

Vanuit respect, plezier en neutraliteit vindt er een open ontmoeting plaats. Je zou het een spirituele dans kunnen noemen waarbij je op een andere manier wordt gezien en gehoord, dan zo door de dag heen gebruikelijk is. Dit ontvouwt zich vanzelf, de reading erkent en geeft waarde aan wie jij bent, verruimt en verheldert je zelfbeeld. Je raakt geïnspireerd om je leven verder vorm te geven zoals bij jou past.

Je kunt vragen of thema’s  hebben die spelen in je leven, daar kunnen we naar kijken, je kan ook komen voor een algemene reading. Het wil niet altijd zeggen dat er een duidelijk antwoord op vragen voor handen is. Vaak gaat het meer om (een ander) licht te werpen op jezelf en wat er speelt. Er wordt een helder bewustzijn geactiveerd waarbij eventuele problemen in je leven meer gezien kunnen worden in het licht van jou groei en ontwikkeling.  Gericht op jou eigen levenspad met alle keuzes en mogelijkheden die er zijn. Na de reading krijg je een healing, wat zich meer in stilte afspeelt.              Lees ook voor wie

healing

Healing gaat uit van jou heelheid in spirit en lichaam, wat bij elkaar hoort, oorspronkelijk en uniek is. Tijdens de reading gebeurt er in je energiestroom van alles. Door het zien, de specifieke aandacht, het benoemen, gaat jouw energie vaak al bewegen, meer stromen richting je wel-zijn in hetgeen er speelt.

Oude energie verhalen, uitgespeelde rollen, niet eigen opgedane energie, kunnen voorbij komen om te laten gaan. Om zo plaats te maken voor nieuwe mogelijkheden, ervaringen in je leven te creëren.

Met aandacht en samenhang voor wat past volg ik in de healing dit proces van verandering en breng ik dit verder in balans. Aan het eind word je opgevuld met energiekleuren, die voor dat moment de healing, een tijdje zal ondersteunen. Ook een Hands on Healing kan hierbij van betekenis zijn.     Lees ook  HoH

energie oefeningen

Zo mogelijk en gewenst kan ik je simpele energie oefeningen aanreiken, je ontmoet jezelf op een verrassende nieuwe manier. In samenspel met de levendige aarde en kosmos krijg je energietools die fijn zijn om dagelijks te gebruiken voor je welzijn.

praktisch

  • Duur: ongeveer 1,5 uur
  • Kosten: 110 euro  incl. btw
  • De reading wordt opgenomen en naar jou verzonden
  • Als meerdere afspraken gewenst zijn, wordt de prijs in overleg aan gepast
  • Studenten en mensen met een smalle beurs kunnen korting krijgen
  • In overleg is een reading – healing per telefoon of skipe mogelijk
  • Zo ook een healing op afstand
  • Bel of mail, vraag gerust naar de mogelijkheden