voor wie

Voor ieder mens die benieuwd is naar zich zelf en het eigen energielandschap. Wie ben je van daar uit gezien, wat voor kleuren, beelden, vormen zijn er in je energiesysteem en lichaam te lezen. Wat vertelt, geeft dit aan je en hoe kan je daar naar luisteren in afstemming op jezelf en al het leven om je heen.

Voor iedereen die “oei ik groei ” niet alleen ziet als een boek, handreiking voor ouders en kinderen, maar iets wat doorgaat voor jong en oud in het leven van alledag. Met alle mooie en lastige ervaringen die zich in alle levensfasen kunnen voordoen.

Een reading maakt je wakker in je eigen bewustzijn, wat voorbij analyses en concepten over jezelf gaat, het is inspirerend en kan jouw leven op aarde toegankelijker maken. Vragen of levens- thema’s kunnen in de reading – healing anders worden beleefd. Misschien minder problematisch, meer in tijd, plaats horend bij je groei en ontwikkeling. Wat is dan in het licht daarvan je beweging en verandering? Vaak geeft dit richting en ruimte aan nieuwe informatie, energie wat van invloed kan zijn op je welzijn.  Al het leven baseert zich op en in relatie, verbinding te zijn met de aarde, kosmos, jezelf, de ander. Dus al je vragen zijn welkom en het kan overal over gaan. 

Kom het ervaren, we ronden af met een healing.   Lees ook reading – healing                                     

energie oefeningen

Zo mogelijk en gewenst kan ik je simpele energie oefeningen geven en samen met je doen. In samenspel met de levendige aarde en kosmos energie, je eigen zon, krijg je energie tools aangereikt die fijn zijn om dagelijks te gebruiken. Mijn ervaring is dat je jezelf steeds weer op een verrassende manier leert kennen.